STAWIAMY NA
MŁODYCH I KREATYWNYCH

W ostatnich latach powstają coraz to nowsze i cieka wsze dyscypliny sportowe, o których przeciętny człowiek nie ma nawet pojęcia! Czas poka zać światu młodych pasjonatów, którzy na ciężkiej zaja wce każdego dnia godzinami eksploatują tematykę sportową. Dla których każdy nowy dzień to kolejne wyzwanie, kt óry chcą przełamywać bariery i stereotypy. Którzy chcą być mistrzami w swojej dziedzinie. Wielu z nich rzeczywiście nimi j est, gdyż są jedynymi osobami upra wiającymi te dziedziny w naszym kraju.

CO JEST GŁÓWNYM
CELEM AKCJI
X-FACTOR?

 • Skupienie grona osób uprawiających sport
 • Organizację imprez i wyjazdów sportowych
 • Zbieranie funduszy na własne hobby
 • Pomoc w dofinansowywaniu różnego rodzaju projektów oraz zawodów
 • Wypożyczanie sprzętu dla zgłaszających się do akcji osób

JAK TO DZIAŁA?

 • 1. Zgłasza się do nas młody człowiek, który ma ciekawą i orygin alną pasję sportową.
 • 2. Zakłada on sobie na na szej stronie profil, na którym pojawiają się informacje o jego s portowej zajawce.
 • 3. Poprzez profil zwraca uwagę na swoje hobby, przyciąga zaintere sowanie potencjalnych sponsorów. N a stronie znajduje się konkretna kwota, która zbierana jest na szczególny cel.
 • 4. Sponsorzy widząc, że to co użytkownik profilu publikuje jest ciekawe – dokonują wsparcia w postaci przelewów.
 • 5. Nasza fundacja również wspiera najciekawsze pomysły – jeśli widzimy, że dany projekt jest dob ry – wykładamy pienią dze na jego dokończenie.
 • 6. Zawodnik dostaje od nas wsparcie, także propagandowe – stroj e z logiem akcji, naklejki na sprzęt, fundacyjny transport (bus?).
  Magda lubi się wspinać. Zakłada profil na X-zajawka, zaznacza że zbiera na sprzęt do wspinaczek. Regularnie wrzuca zdjęcia i filmy z wypraw i wypadów na skałki. Zostaje zauważona, wpływają pierwsze pieniądze. Madzia kupuje sprzęt i wspina się na Górę Świętej Doroty. POZNAJCIE MAGDĘ:

POZNAJCIE MAGDĘ:

Magda lubi się wspinać. Zakłada profil na X-zajawka, zaznacza że zbiera na sprzęt do wspinaczek. Regularnie wrzuca zdjęcia i filmy z wypraw i wypadów na skałki. Zostaje zauważona, wpływają pierwsze pieniądze. Madzia kupuje sprzęt i wspina się na Górę Świętej Doroty.

tel. 796-456-456 email: biuro@exfactor.pl